psychoterapia grupowa- forma pomocy najlepsza dla osób, których problemy uaktywniają się w bezpośrednich relacjach z innymi ludźmi. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trawą 2 godziny. Grupa pracuje w cyklu rocznym i jest prowadzona przez 2 osoby.