psychoterapia par- forma pomocy dla par, które mają kłopoty we wzajemnej komunikacji i wymianie emocjonalnej. Psychoterapia dla pary pozwala przyjrzeć się wzajemnym oczekiwaniom i wyrazić uczucia, które blokują dobrą komunikację. Spotkania odbywają się zazwyczaj co 2 tygodnie i trwają do momentu zrealizowania celów ustalonych na pierwszych spotkaniach.