psychoterapia indywidualna- forma pomocy dla osób, które mają trudności w rozpoznawaniu emocji, potrzeb i określaniu własnego "ja". Psychoterapia indywidualna pozwala na poszerzenie własnej świadomości w obszarze wpływu doświadczeń życiowych na aktualne życie, relacji z ważnymi osobami oraz lepszym rozpoznawaniu i wyrażaniu tego, co jest ważne dla danej osoby.

Psychoterapia indywidualna odbywa się w cyklu tygodniowym i trwa 50 minut. Psychoterapia indywidualna kończy się po osiągnięciu celów terapeutycznych ustalonych w tzw. kontrakcie terapeutycznym.